15 kwi 2013

Zielona zagroda
I dlatego zanim stąd odejdę, proszę was

- abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska,
   raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością
- taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym,
- abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
- abyście nie podcinali sami korzeni, z których wyrastamy.


Proszę was

 

- abyście mieli ufność nawet wbrew każdej waszej słabości, 
- abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego,
   u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek  ją znajdywało,
- abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
- abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka,
- abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest największa, 
   która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.


Proszę was o to...


Jan Paweł II w 1979 roku na krakowskich Błoniach podczas wielkiego 
Bierzmowania Narodu.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz