19 sty 2013

"Urokliwa chatka"


Wielu powiada : "Któż nam ukaże szczęście?"
Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza!
Wlałeś w moje serce więcej radości 
niż w czasie obfitego plonu pszenicy i młodego wina.
Gdy się położę, zasypiam spokojnie,
bo Ty sam jeden, Panie,
pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie.

Księga Psalmów

17 sty 2013

"Kapliczka"

Jak żyzna jabłoń w lesie wędrowca ucieszy, tak Maryja każdego, kto do Niej pośpieszy...

    

     bł. Edmund Bojanowski

 

Już się zbliżył miesiąc maj...


Już rozkwita ziemski raj.

Dziś swej Matce i swej Pani,

Każdy cześć i chwałę daj.

 

Ptaszęta się radują,

Maryi wyśpiewują.

Bo i one Matce Bożej,

Wdzięczność swą okazują.

 

Łąki, pola i gaje,

Wszystko jej cześć oddaje.

Bo co tylko jest na ziemi,

Jej opieki doznaje.

 

Wszystkie miasta z wioskami,

Brzmią Maryi pieśniami.

I każdy z pokorą woła :

Módl się Matko, za nami!

 

I my śliczna Jutrzenko,

O, Najświętsza Panienko,

Do Ciebie się uciekamy,

Błogosław nas swą ręką.

 

 

"Portret koguta II"